Kezeljük a közös lábmetszést, Verstani alapismeretek


Verstani alapismeretek

Kis Miklós és Kner Imre emlékének ELŐSZÓ Folyóirat- és könyvkiadók, szerkesztők, előkészítők, korrektorok, szedők és tördelők, de mindenekelőtt a szerzők a megmondhatói, hogy Magyarországon mennyi idő és energia vész kárba egy, a könyvkiadás részletkérdéseivel, formai vonatkozásaival foglalkozó könyv hiánya miatt, mint amilyen például az ame- rikai The Chicago Manual ofStyle, az kezeljük a közös lábmetszést Hart's Rulesfor Compositors and Readers és a Copy-Editing.

Az esetek többségében azonban még ennél is kaotikusabb ma a helyzet, néhol ugyanis a beérkezett kéziratokat minden- fajta egységesítés és gondozás nélkül küldik a nyomdába, azaz a saját szem- pontjaikat követő szerzők és fordítók döntik el, milyen is legyen a megjelenő nyomtatott termék végső formája.

 • Krém a csípőízület fájdalmához
 • Zselatin az ízületi fájdalom felírásához
 • Térd ízületi gyulladás 2 fokos
 • Zselatinszerű gyógyszer ízületekre
 • Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve
 • A versritmus A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása.
 • Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve
 • Torna a vállízületek fájdalmának enyhítésére

A gondokat tovább szaporítja, hogy a hatvanas-hetvenes években kidolgo- zott szabványok többsége időközben elavult, s a különböző időben készült szabványok egymásnak is ellentmondanak. A Kezeljük a közös lábmetszést hivatkozás új változata MSZ ISO - mivel az International Standard Organizationnek a magyar gyakorlattól idegen rendszerét próbálta meg elterjeszteni - érthető okokból nem talált követőkre.

Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

De nem is ezek a részletproblémák okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy kezeljük a közös lábmetszést döntő többsége a számítógépes forrada- lom előtt készült, következésképpen olyan technológiai kérdésekkel és folya- matokkal foglalkozik pl.

Mindezek következtében kézikönyvem nem követi egyik szabványt sem, de az kezeljük a közös lábmetszést előnyben része- sített formák és megoldások építenek e szabványok időtállónak bizonyult pontjaira. A kézikönyv összeállítása során leginkább az amerikai The Chicago Manual of Style. Mannheim,Bibliographisch. A könyvtárosok, akik a végső formával, a kinyomtatott könyvvel találkoz- nak, érzékelik csak igazán, kezeljük a közös lábmetszést zűrzavaros a helyzet ma Magyarországon.

A szerzők nagy része - tisztelet a kevés számú kivételnek - meg van arról győződve, hogy a kiadónak leadott kézirat csak afféle munkapéldány, s a szöveg véglegesítése - tartalmi és formai szempontból egyaránt - a tördelt változaton, sőt az imprimatúrában történik. Bár kényelmi szempontból ez az érvelés és gyakorlat érthető, mégis alapvetően hamis.

Verstani alapismeretek

Ragaszkodnunk kell ahhoz az elv- hez, hogy a szerzői kézirat a lehetőség szerint végleges legyen aThomas Mann- vagy a Proust-formátumú írók természetesen kivételek. Ajegyzetek és a bibliográfiai hivatkozások formai szempontból - a legtöbb esetben - kétségbeejtőek. Hamis ez az érvelés, elsősorban azért, mert a szerzők a sok korrektúraforduló miatt nem dolgoznak kevesebbet, mint ha egyszer gondosan elvégezték volna a szükséges munkát. A kiadó munkatársai pedig a késve leadott és rosszul előkészített kéziratok megmunkálásával túlságosan sok időt töltenek, és maguk kezeljük a közös lábmetszést többet hibáznak.

Az eredmény nem is lehet más: hibás könyvek tömege, a kiadványok megjelenésének folyamatos csúszása, s ez nem érdeke sem a szerzőknek, sem pedig a fordítóknak - a kiadókról már nem is beszélve.

A legtöbb magyar szerző, szerkesztő meglepetéssel olvasná, hogy az ame- rikai kiadói gyakorlatot rögzítő The Chicago Manual of Style milyen szigorú feltételeket támaszt a szerzőkkel, fordítókkal, de a kiadói munkatársakkal szem- ben is.

Much more than documents.

A nyugati kiadók azokat a kéziratokat, amelyek nem felelnek meg ezeknek a formai kívánalmaknak, egyszerűen visszaküldik átdolgozásra. Ott egyetlen szerzőnek sem jutna eszébe, hogy ne a Manualt kövesse, vagy attól teljesen eltérő gyakorlatot próbáljon a kiadóra erőltetni.

fájdalom könyökízületek

Természetesen a Manual mellett egy-egy szakmának is megvannak a maga kiadási szabályai, amelyek gyakran lényegesen eltérnek a Manualben foglaltaktól. Ez a ma már több évszázados, kiforrott gyakorlat teszi az angol és a német tudományos és szépirodalmi könyveket oly egységessé és áttekinthetővé.

Uploaded by

Amíg Magyarországon nem alakul ki egy szakmai konszenzuson nyugvó gya- korlat, addig időnk nagy részét kéziratok egységesítésével fogjuk tölteni. A mai ELŐSZÓ kaotikus és áttekinthetetlen gyakorlat miatt mindenki — tehát szerzők, szerkesz- tők, előkészítők, korrektorok, műszaki szerkesztők egyaránt!

a térdízület kezelésének ismétlődő szinovitisa

Csak a konvenciók elfogadása az egyetlen kiút, de azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. A kötet összeállí- tásával az volt a célom, hogy a ma még uralkodó zűrzavaros gyakorlaton megpróbáljak változtatni. A kiadókon, a szerkesztőkön, a szerzőkön és főként az egyetemi oktatókon és hallgatókon múlik, hogy kialakul-e Magyarországon is a formai kérdéseket illetően a kiadók többsége által elfogadott konszenzus.

Ebben csak reménykedni tudok.

 • Fájó láb csavarja ízület
 • A térd artrózisának osztályozása

Könyvemnek két címzettje van tehát: a szerzők különösen a pályájukat mos t kezd ő fiatalokvalamin t a z egyetemistákfőiskolások é s a. Azokban az országokban, ahol formai kérdésekben közmegegyezés van, ott e szabályok elsajátítása már a főiskolákon, egyetemeken elkezdődik. A hallgatókat különféle segédkönyvek, kézikönyvek segítik át a nehézségeken.

hipertireoidizmus ízületi fájdalom

Már a szemi- náriumi és évfolyamdolgozatok írásánál is számon kérik a formai szabályok betartását, nem is beszélve a szakdolgozatokról, habilitációs értekezésekről. Rend- kívül fontosnak érzem, hogy Magyarországon se legyen másként, s ebben a felsőoktatásban dolgozó tanárok felelőssége igen nagy.

kezeljük a közös lábmetszést osgood schlatter betegség ízületi rendellenesség nélkül

Kézikönyvemet tehát az ő figyelmükbe is ajánlom. Hangsúlyozni szeretném, hogy könyvem e cél elérését kívánja elősegíteni, de mindenfajta kötelező erejű késztetés, kényszer nélkül.

 1. Porc és ízületek gyógyszerei
 2. Ezek az ízületek gyógyszerei
 3. Verstani alapismeretek

A folyóirat- és könyv- kiadás azonban —senki által el nem hárítható —felelősség. Felelősség jogi érte- lemben, de formai szempontból is.

melegítő kenőcsök az ízületekről és az alsó részről a jobb térd fájdalma

Az évszázadok alatt kialakult könyvkiadói hagyomány nem kezeljük a közös lábmetszést, üres forma, hanem a magyar kulturális örökség része, amelyet elődeink hagyományoztak ránk, s amelyet nekünk kell átadnunk az utánunk következőknek. Közös felelősségünk, hogy az örökséget gazdagít- suk. Mondandóm lényege tehát, hogy aki folyóirat- vagy könyvkiadásba fog, annak erkölcsi kötelessége, hogy a szakma elemi szabályait betartsa.

az ízületek térd tabletták a láb ízületi gyulladásának diagnosztizálása

A nyolcvanas évek politikai átalakulásának hozadékát - amely nélkül e sorok írója sem lehetett volna soha könyvkiadó —, a folyóirat- és könyvkiadás demokratizálódását, ellenőrzött igaz, cserében támogatott és zárt világának megszűnését törvényszerű és pozitív fejleménynek tartom.

Nemcsak politikai értelemben volt azonban törvényszerű, ami Magyarországon történt, az volt technikai, technológiai szempontból is.